Return to site

Infusion 2016

Lần đầu tiên điệu múa dân tộc Việt Nam được biểu diễn tại University Culture Centure (UCC)

Infusion là một hoạt động ngoại khóa với mục đích là sân chơi cho sinh viên mỗi nước thể hiện bản sắc dân tộc mình và giới thiệu mình với thế giới. Mọi năm, Infusion đều được tổ chức ở University Culture Centre, hội trường lớn thứ 2 ở Singapore.

Những vũ công chuyên nghiệp của VNCNUS 
Từ trái qua phải: Hàng dưới: Lê Công Thắng, Nguyễn Sơn Thuỷ, Lê Bá
Hàng trên: Bùi Hà Vân Hương, Bùi Thị Tú Vy, Đỗ Khánh Vy, Vũ Lê Kim Anh, Đoàn Việt Hồng, Cao Phạm Hồng Anh 
Cùng thưởng thức điệu múa "Mẹ yêu con" tại sân khấu University Culture Center nào!
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly